Waar sta je als OR in de pensioentransitie?

De Wet Toekomst Pensioenen geldt voor iedereen. Maar, waar sta je als OR in de pensioentransitie, dit is afhankelijk van de soort pensioenregeling én de uitvoerder. Ik licht toe hoe ik het zie. 

Vrije markt

Als je een OR bent van een bedrijf in de ‘vrije markt’, met dus een eigen pensioenregeling bij een verzekeraar of PPI, geldt er een instemmingsplicht bij wijziging. Ook al is die wijziging ‘verplicht’ vanuit de nieuwe wet. Ook moet de OR zich dan bemoeien met de communicatie en de mogelijke compensatie. En dat ingebed in employability. Er kan daarnaast nog een CAO van kracht zijn en zullen vakbonden een rol kunnen hebben. 

Ondernemingspensioenfonds

Als OR van een bedrijf met een eigen ondernemingspensioenfonds geldt eigenlijk hetzelfde, maar zit je natuurlijk dichterbij de werkgever/fonds en zullen er normaliter gezamenlijk afspraken worden gemaakt. Wederom wellicht op basis van een (bedrijfs)CAO met een rol voor de vakbonden.

Bedrijfstakpensioenfonds

Ben je OR van een werkgever die verplicht moet meedoen met een bedrijfstakpensioenfonds, dan bepalen de sociale partners in de branche de inhoud van de nieuwe pensioenregeling. Wel moet de OR dan nog altijd kritisch kijken wat de impact daarop het eigen bedrijf is voor wat betreft kosten én wat de (on)mogelijkheden zijn met betrekking tot pensioen en dus employability.

Pensioenbeleid

In veel gevallen ‘mis’ ik vaak wel het echte pensioenbeleid. Dus wat is het doel van pensioen eigenlijk. Wat kunnen en moeten de medewerkers ermee. Wat weten ze ervan, welke keuzes kunnen ze maken. En, het belangrijkste van alles; hoe wordt omgegaan met employability. Van eerder parttimen en deeltijdpensioen, tot omscholing en langer doorwerken. Dát is veel belangrijker dan de ‘techniek’. Ook het nieuwe pensioensysteem verandert pensioen sec niet immers; je betaalt premie en dat levert later een levenslange pensioenuitkering op. 

Kennis & kunde bij OR in pensioentransitie

De OR moet dus voldoende kennis van de pensioenmaterie als van hun rol én uiteraard het bedrijf hebben om het nieuwe pensioendenken te kunnen inbedden in beleid. Dat wordt dus toch weer studeren én indien nodig ondersteunt worden door externe pensioendeskundigen. 

Lees meer:
3 deadlines voor aanpassing pensioenregeling WTP

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *