4 wijzigingen in het nieuwe pensioenstelsel

Alle pensioenregelingen gaan veranderen in het nieuwe pensioenstelsel. Wat er precies verandert, hangt af van jullie huidige pensioenregeling. Er zijn 4 grote wijzigingen in het nieuwe pensioenstelsel. Ik bespreek ze hier alle 4, zodat je kunt checken welke verandering wel of niet van toepassing is voor jullie eigen pensioenregeling. En dan weet je meteen hoeveel impact dit zal hebben.

1. Alle pensioenregelingen worden beschikbare premie

Alle pensioenregelingen worden gebaseerd op het systeem beschikbare premie. Voor iedere werknemer wordt een pensioenpremie betaald en die premie wordt in een persoonlijke pensioenpot gestort. Deze pot rendeert en op de pensioendatum bepaalt de hoogte van de pot hoeveel pensioen er kan worden uitgekeerd. Middelloon en eindloon pensioen gaan dus verdwijnen.

Heb je nu een middelloon of een eindloon pensioen, dan zal de impact van de verandering groot zijn. Heb je nu al een beschikbare premieregeling, dan zal er op dit punt niet veel veranderen.

2. De premie wordt een leeftijdsonafhankelijke flatrate

De tweede wijziging in het pensioenstelsel gaat over de premie. De beschikbare premie wordt leeftijdsonafhankelijk. De premie wordt een vast percentage van de pensioengrondslag en dat zal voor iedereen, ongeacht leeftijd een gelijk percentage zijn.

Het huidige pensioenstelsel is gebaseerd op gelijkblijvende opbouw. Dus iedereen bouwt ongeveer evenveel pensioen op. Maar naarmate iemand ouder wordt, zal het duurder zijn om die pensioenopbouw in de kopen. De kosten van pensioenopbouw stijgt dus met de leeftijd.

In het nieuwe stelsel zullen de kosten leeftijdsonafhankelijk worden. Dit betekent dat jongere werknemers meer premie gaan ontvangen en dus meer pensioen opbouwen dan nu het geval is. En ouderen gaan er op achteruit. Wanneer ouderen er op achteruit gaan, dan moeten zij daarvoor worden gecompenseerd. Deze aanpassing is impactvol.

Heb je nu een beschikbare premieregeling met een leeftijdsafhankelijke staffel, dan mag je ervoor kiezen om die voort te zetten voor de huidige groep van werknemers. Wanneer je daarvoor kiest, zal de impact een stuk kleiner zijn.

3. Het partnerpensioen wordt op risicobasis verzekerd

Het is nu mogelijk om het partnerpensioen op twee manieren toe te zeggen. Je kunt kiezen voor een partnerpensioen op opbouwbasis. Ieder jaar bouw je dan als werknemer een stukje partnerpensioen op. Als je uit dienst gaat bij de werkgever, dan blijft wat je hebt opgebouwd bestaan.

Het is ook mogelijk om te kiezen voor een partnerpensioen op basis van een risicoverzekering. Zolang een werknemer in dienst is, is het partnerpensioen verzekerd. Zodra de werknemer uit dienst gaat, vervalt de verzekering.

Er is bij de wijzigingen in het pensioenstelsel gekozen voor alleen nog maar een partnerpensioen op risicobasis.

Heb je nu al een partnerpensioen op risicobasis, dan verandert er op dit punt niets. Heb je een partnerpensioen op opbouwbasis dan moet dit punt dus worden aangepast.

4. De hoogte van het partnerpensioen wordt een percentage van het loon

Het partnerpensioen is nu afgeleid van de pensioengrondslag en het aantal dienstjaren. De pensioengrondslag is het salaris min de franchise. Het aantal dienstjaren zijn de jaren die een werknemer in totaal kan werken bij jullie. Dus het aantal jaar tussen de datum in dienst en de pensioendatum.

De laatste van de wijzigingen in het pensioenstelsel gaat over de rekenmethodiek van het partnerpensioen. Want het wordt dus een vast percentage van het loon. Dus er wordt niet meer gerekend met de franchise en ook niet meer met de dienstjaren.

Dit zal veranderen voor iedereen in elke pensioenregeling. De financiële impact, in de zin van premie, zal relatief beperkt zijn. De impact voor de hoogte van het partnerpensioen kan groot zijn.

Meer wijzigingen in het nieuwe pensioenstelsel

Behalve deze 4 zijn er uiteraard nog meer kleine wijzigingen in het nieuwe pensioenstelsel. De wet en de toelichting daarop bevat honderden pagina’s tekst. Dus het spreekt voor zich dat er in de details nog meer veranderingen zijn. Maar de grootste wijzigingen en de grootste impact zit in deze vier punten.

Aan de slag met alle wijzigingen in het pensioenstelsel

Beoordeel aan de hand van deze 4 punten de impact en bepaal vervolgens wanneer en met welke intensiteit je aan de slag moet gaan met deze wijzigingen.

Lees ook:
Communicatie Alert – Alle pensioenen gaan veranderen

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *