Verkiezingsprogramma: doorwerken na pensioendatum

Meerdere partijen zijn voorstander voor soepeler regels om te kunnen doorwerken na pensioendatum en/of AOW.

Zo pleiten zij voor de mogelijkheid om de AOW uit te stellen, zodat je vanaf een later moment méér AOW krijgt. Uiteraard zijn er ook een aantal partijen, de protestpartijen, die de AOW juist weer naar 65 jaar willen. Dit acht ik nogal naïef.

De VVD wil verder expliciet de mogelijkheid voor pensioenontslag op de AOW-datum schrappen. Dit juich ik toe. Een contract voor onbepaalde tijd hoeft mijns inziens niet meer te eindigen voor 5 jaar ná de AOW-datum. De laatste datum dat het pensioen móet ingaan.

Wat zijn je rechten?

De regels voor werken na de AOW-datum zijn overigens al erg soepel als het gaat om loondoorbetaling bij ziekte en ontslag. Het gaat dan ook vooral om de mogelijkheid om door te kunnen werken. Dat recht zou veel meer bij de werknemer mogen liggen. Vergelijkbaar als het ‘recht’ om parttime of thuis te werken. Alleen als de werkgever goede argumenten heeft dat het niet zou kunnen, gezien bedrijfseconomische redenen, zijn die valide. 

De vraag met betrekking op het AOW-uitstel is dan natuurlijk, waarom zou je dat doen? Immers, bij overlijden krijg je niets extra’s en je mag gewoon onbeperkt naast de AOW ander inkomen te hebben. Belangrijker is dus het recht om door te mogen werken, binnen de mogelijkheden die voor de werknemer gelden. Nu de arbeidsmarkt steeds krapper wordt, valt dat alleen maar toe te juichen.

Ik volg de verkiezingsprogramma’s van alle partijen en houd je graag op de hoogte met samenvattingen.

Lees ook mijn eerste blog: Pensioen in verkiezingsprogramma

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *