De rekenrente voor waardeoverdrachten 2024 is nu bekend

De rekenrente voor individuele waardeoverdrachten in 2024 is bekend. Deze is voor alle waardeoverdrachten die in 2024 gaan plaatsvinden 3,16%.

Wettelijk recht op waardeoverdracht

Deze rekenrente van 3,16% geldt voor waardeoverdrachten die onder het wettelijk recht op waardeoverdracht vallen. Dit recht ontstaat wanneer je van baan verandert en opgenomen wordt in de pensioenregeling van de nieuwe uitvoerder. Dit recht heb je wanneer je van baan verandert bent op of na 1 januari 2015. Er is geen termijn meer verbonden aan dat recht. Dus je kan op ieder gewenst moment hier gebruik van maken.

Gevolgen rekenrente waardeoverdrachten 2024

De rente is gestegen naar 3,16%. In 2023 was de rente nog 2,472% en in 2022 was die 0,528%. Hoe lager de rente, hoe hoger de overdrachtswaarde. En andersom, hoe hoger de rente, hoe lager de overdrachtswaarde.

Van middelloon naar middelloon overdragen

Als werknemer merk je hier, wanneer je pensioen van een middelloonregeling naar een middelloonregeling wordt overgedragen, eigenlijk niets van. Het opgebouwde pensioen wordt omgerekend naar een, in 2024 lagere, overdrachtswaarde en dat wordt vervolgens weer omgerekend naar een pensioen. Uitgaande van een vergelijkbare regeling krijg je na overdracht hetzelfde pensioen als daarvoor.

Van middelloon naar beschikbare premie en andersom

Wanneer je van een middelloon naar een beschikbare premieregeling overdraagt, pakt een stijging van de rente nadelig uit. De overdrachtswaarde wordt in jouw pensioenpot gestort. Hoe hoger dat bedrag, hoe beter. Door de gestegen rekenrente zal de overdrachtswaarde lager zijn en krijg je minder in je pot bijgestort.

Wanneer je van een beschikbare premie naar een middelloonregeling overdraagt is het juist gunstig. Want jouw pensioenpot wordt omgerekend naar een middelloonpensioen. Hoe hoger de rente, hoe meer pensioen je krijgt.

Gevolgen voor werkgevers

Een stijging van de rente is goed nieuws voor werkgevers met een (oude) middelloon of eindloon pensioenregeling bij een verzekeringsmaatschappij. Wanneer een voormalig werknemer een waardeoverdracht aanvraagt, wordt de overdrachtswaarde overgemaakt naar de nieuwe pensioenuitvoerder. Dit wordt betaald door de verzekering af te kopen. Die afkoopwaarde is vaak lager dan de overdrachtswaarde. En wat er op dat moment aan tekort is, moet de voormalige werkgever bijbetalen.

Hoe hoger de rekenrente, hoe lager de overdrachtswaarde, hoe kleiner de kans op een (grote) bijbetaling door de voormalige werkgever.

Wanneer geldt rekenrente waardeoverdrachten 2024?

De rekenrente, en dus ook de gevolgen van een overdracht, verschillen ieder jaar. Het moment van aanvragen van de waardeoverdracht is bepalend. Dus vraag jij in 2023 de overdracht aan, en wordt die verder geëffectueerd in 2024, dan geldt de rente van 2023. Voor alle overdrachten die in 2024 worden aangevraagd, geldt de rekenrente van 2024.

Wil je meer weten over waardeoverdracht en ontdekken of dit voor jou interessant is? Kijk naar Waardeoverdracht advies op de website van &Gommer Pensions Group.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *