Waardeoverdracht

« Back to Glossary Index

Het overdragen van je pensioen van de ene regeling naar de andere regeling. Bij wisseling van werkgever heb je een wettelijk recht op waardeoverdracht en kun je het pensioen dat is opgebouwd bij je oude werkgever overdragen naar de regeling bij je nieuwe werkgever.

Of een waardeoverdracht wel of niet gunstig is, hangt af van je persoonlijke situatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de verschillen tussen beide pensioenregelingen, leeftijd en hoeveel pensioen je al hebt opgebouwd. Vergeet hierbij ook niet te kijken naar hoe het partnerpensioen is geregeld.

Waardeoverdracht is overigens ook aan een aantal regels verbonden. Een pensioenfonds moet bijvoorbeeld een dekkingsgraad van meer dan 100% hebben, wil je je pensioen laten overdragen.

De aanvraag voor overdracht, doe je bij je nieuwe pensioenuitvoerder. Zij gaan dan met je oude pensioenuitvoerder regelen dat jouw pensioenpot wordt overgedragen en dus wordt samengevoegd met je nieuwe pensioenpot.

< Terug naar de Begrippenlijst