Pensioen

« Back to Glossary Index

Pensioen is uitgesteld loon. Een deel van het salaris dat opzij wordt gezet om vanaf de pensioendatum te laten uitkeren.

Pensioen is een aanvullende arbeidsvoorwaarde en wordt door de werkgever aan de werknemer toegezegd. Pensioen moet altijd worden gespaard bij een pensioenfonds, PremiePensioenInstelling (PPI) of een verzekeringsmaatschappij.

In Nederland bestaat het pensioenstelsel uit drie pijlers, te weten AOW (uitkering via de overheid) is de eerste pijler, pensioen in de tweede pijler is aanvullende opbouw via de werkgever (zoals hierboven beschreven) en de derde pijler zijn de individueel geregelde pensioenverzekeringen.

< Terug naar de Begrippenlijst