Alles wat je moet weten over de peildatum in je pensioenregeling

Pensioen bouw je op over je salaris. Vaak wordt daar een peildatum voor gekozen. Of er een peildatum is en wanneer die peildatum is, beïnvloed hoeveel pensioen er kan worden opgebouwd. Een ‘verkeerde’ peildatum kan een lager pensioen betekenen. Lees hier alle ins en outs over de peildatum in je pensioenregeling.

Salaris is bepalend

In veel pensioenregelingen is het op te bouwen pensioenbedrag gekoppeld aan de hoogte van het salaris dat je tijdens je dienstverband hebt verdiend. Dat noemen we een middelloonregeling. In steeds meer pensioenregelingen, en uiterlijk vanaf 1 januari 2028 alle pensioenregelingen, is de premie gekoppeld aan de hoogte van je salaris. Dat noemen we een beschikbare premieregeling.

In een middelloonregeling geldt dus, hoe hoger je salaris, hoe hoger je pensioen.

En bij een beschikbare premieregeling geldt, hoe hoger je salaris, hoe hoger je premie, hoe hoger je pensioen.

Lees ook:
De pensioenleeftijd gaat verdwijnen, en dat is maar goed ook!

Peildatum pensioenregeling

Vanwege administratieve eenvoud is in veel pensioenregelingen gekozen voor een peildatum. Meestal is dat 1 januari. Het salaris op dat moment is bepalend. Tussentijdse wijzigingen worden niet meegenomen. Wijzigt tussentijds het parttime-percentage, dan wordt dat wel direct doorgevoerd in de pensioenregeling. De peildatum staat beschreven in het pensioenreglement.

Verkeerde peildatum in de pensioenregeling

Bij steeds meer bedrijven is de jaarlijkse salarisverhoging verplaatst van 1 januari naar een later moment in het jaar, bijvoorbeeld 1 april. Wanneer je het moment van salarisverhoging verplaatst, maar de peildatum gelijk laat, dan heeft dit een nadelig effect op de pensioenopbouw.

Stel de salarisverhoging is 3%. Die gaat in per 1 april. Dan betekent dat bij peildatum van 1 januari dat deze werknemer 9 maanden over een niet verhoogd salaris pensioen opbouwt. Wanneer dit ieder jaar is, dan scheelt dat 2,25% op de totale pensioenopbouw.

Is de jaarlijkse salarisverhoging niet op 1 januari, zorg dan voor een peildatum die aansluit bij de jaarlijkse verhoging.

Geen peildatum

Nog beter is het om geen peildatum te hebben. Iedere maand wordt de pensioenopbouw of de pensioenpremie berekend, en dat gebeurt op het dan geldende salaris. Als argument wordt vaak aangevoerd dat dit bewerkelijk is. Maar ik denk dat het wel meevalt. Of je hebt een klein bedrijf en dan is het aantal mutaties zeer beperkt. Of je hebt een groot bedrijf met veel mutaties, maar dan loont het zeker de moeite om een automatische koppeling te maken tussen je salarisadministratie en de pensioenuitvoerder.

Let ook op niet meetellende loonbestanddelen

Als je toch gaat kijken naar de peildatum in de pensioenregeling, check dan ook meteen de salarisdefinitie? Bouwen jullie wel pensioen op over alle loonbestanddelen? Niet pensioengevend loon kan er namelijk zorgen voor een groot verschil tussen het salaris dat iemand verdient en het pensioen dat diegene uiteindelijk krijgt.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *