De pensioenleeftijd gaat verdwijnen, en dat is maar goed ook!

Ja, je leest het goed. De pensioenleeftijd gaat verdwijnen. En dat is maar goed ook. Want het is op dit moment een van de meest verwarrende onderdelen in pensioenland. En binnenkort volstrekt overbodig.

Hoe zit het met de pensioenleeftijd

De pensioenleeftijd is de standaard leeftijd die in de pensioenregeling is opgenomen. Op die leeftijd gaat het pensioen in. Of beter gezegd, met die leeftijd wordt gerekend. Je ziet dus hoeveel pensioen je als werknemer opbouwt op die specifieke pensioenleeftijd. In de wet is de pensioenleeftijd op dit moment 68 jaar en in veel pensioenregelingen ook.

Fiscaal maximum

Deze leeftijd heeft in eindloon- en middelloonregelingen nóg een functie. Die is namelijk nodig om het fiscaal maximale pensioen te kunnen vaststellen. In de wet is bepaald welk percentage pensioen je maximaal mag opbouwen. En dat maximum percentage is gekoppeld aan een leeftijd. Daarmee wordt voorkomen dat je via een lagere pensioenleeftijd, toch meer pensioen kunt opbouwen.

Verschil AOW-leeftijd en pensioenleeftijd

De pensioenleeftijd en de AOW-leeftijd zijn niet gelijk aan elkaar. De AOW-leeftijd is de komende jaren 67 jaar en vanaf 2028 stijgt die naar 67 jaar en 3 maanden. En elk jaar wordt gekeken of de levensverwachting in Nederland is toegenomen. Want wanneer die voldoende is toegenomen, zal de AOW-leeftijd met 3 maanden worden verhoogd. En die verhoging gaat dan in 5 jaar na het meetmoment.

De wettelijke pensioenleeftijd is nu 68. En ook die is gekoppeld aan de levensverwachting. Ook hier wordt elk jaar gekeken naar de levensverwachting en als er voldoende toename is, wordt de pensioenleeftijd met 1 jaar verhoogd. En die verhoging gaat dan in 1 jaar na het meetmoment.

Beide leeftijden lopen dus niet synchroon en dat zal voorlopig ook niet gaan gebeuren.

Onduidelijkheid pensioenleeftijd

De AOW-leeftijd is het moment waarop de meeste mensen stoppen met werken en hun pensioen laten ingaan. Maar omdat in veel regelingen het pensioen wordt berekend en gecommuniceerd op 68 jaar, sluit dat niet aan. En dus kloppen de getallen die je als werknemer gepresenteerd krijgt ook niet. Dit zorgt voor veel verwarring en onduidelijkheid.

De pensioenleeftijd gaat verdwijnen

In het nieuwe pensioenstelsel is de pensioenleeftijd volstrekt overbodig geworden. Alle pensioenregelingen zijn straks gebaseerd op beschikbare premie. Er wordt een premie gestort in een persoonlijke pensioenpot van werknemers en de hoogte van die pot bepaald hoeveel pensioen er kan worden uitgekeerd. De premie is gemaximeerd op 30%. Pensioen mag op zijn vroegst ingaan 10 jaar voor de AOW-leeftijd en uiterlijk 5 jaar na de AOW-leeftijd. Zoals je ziet, er is geen enkele noodzaak meer om een wettelijke pensioenleeftijd te hebben.

Lees ook:
4 wijzigingen in het nieuwe pensioenstelsel

Als de pensioenleeftijd gaat verdwijnen, communiceer pensioen dan op de AOW-leeftijd

Er moet nog wel gecommuniceerd worden hoeveel pensioen je naar verwachting gaat krijgen. Het ligt dan ook voor de hand om pensioen straks te communiceren op de AOW-leeftijd. Dan sluit dat immers aan bij de meest voorkomende pensioenleeftijd van mensen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *