Pensioenpremie op de loonstrook van werknemers

Op 1 januari wijzigen in bijna alle pensioenregelingen de kerncijfers. Denk aan de franchise en het maximumsalaris. Dat heeft gevolgen voor de pensioenopbouw, de pensioenpremie, maar ook de bijdrage die wordt ingehouden op het loon van de werknemers. Hoe zorg je er voor dat de inhouding van de pensioenpremie op de loonstrook altijd correct is?

Spreek een eenvoudige werknemersbijdrage af

Het begint bij de afspraak die je maakt met de werknemers. Hoe eenvoudiger de afspraak, hoe eenvoudiger de uitvoering. Dus focus je eerst op de pensioentoezegging, en daarna pas op de pensioenpremie op de loonstrook.

  • Spreek een vast percentage van de pensioengrondslag af
  • Bereken de pensioengrondslag op basis van de standaard franchise en het standaard maximumloon zoals die ook gelden in de pensioenregeling van jullie bedrijf

Automatiseer de pensioenpremie op de loonstrook

Zorg dat je loonpakket goed is ingericht. En dan voer je eens per jaar de nieuwe franchise en maximum loonbedragen in en het pakket doet de rest.

Let op, hierbij is het wel belangrijk om aansluiting te zoeken bij de peildatum van de pensioenregeling. Wordt het loon voor de pensioenregeling eens per jaar vastgesteld, dan ook de werknemersbijdrage. Daarbij extra aandacht voor het parttime percentage. Want als dat wijzigt, dan moet je wel direct de bijdrage aanpassen.

Lees ook:
Alles wat je moet weten over de peildatum in de pensioenregeling

Let op het ANW-hiaat pensioen

Bij een ANW-hiaat pensioen werkt het net even anders. Vaak is die verzekering optioneel en wanneer de werknemer daarvoor kiest, dan betaalt die ook zelf de premie. Deze premie is vaak niet automatisch te berekenen. Zorg wel dat je op tijd de juiste premies inhoudt.

Hoge lonen

Werknemers met een salaris boven € 137.800,- kunnen meedoen met een netto pensioenregeling. En zij komen eventueel in aanmerking voor een compensatie. Beide elementen lopen ook via de loonstrook en verdienen jaarlijks aandacht.

Eens per jaar een steekproef op de pensioenpremie op de loonstrook

Om zeker te zijn dat de inhouding van de pensioenpremie op de loonstrook juist is, adviseren wij om minimaal eens per jaar een steekproef te doen. Mochten er dingen niet kloppen, dan kun je tijdig aanpassen. Want aanpassing met terugwerkende kracht, in het nadeel van de werknemers, is niet toegestaan.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *