Rente

« Back to Glossary Index

Rente is de vergoeding die wordt ontvangen voor het uitlenen van geld en die wordt betaald door degene die het geld leent.

Op gebied van pensioen worden twee soorten renten gebruikt. De marktrente en de rekenrente.

De marktrente is gebaseerd op het rendement dat de pensioenuitvoerder in de praktijk daadwerkelijk maakt op de kapitaalmarkt.

De rekenrente bij pensioenverzekeraars (is gebaseerd op het te verwachten rendement) en valt vaak tussen 2% en 3%. De rekenrente bepaalt onder ander ook de hoogte van de pensioenpremie.

Voor pensioenfondsen wordt de rekenrente wettelijk vastgesteld door de overheid en De Nederlandsche Bank en bepaalt daarmee de dekkingsgraad.

< Terug naar de Begrippenlijst