Waarom het wezenpensioen gaat veranderen in de WTP

Wezenpensioen is een uitkering voor achterblijvende kinderen na overlijden van een of beide ouders. In veel pensioenregelingen is een wezenpensioen opgenomen. Het wezenpensioen gaat in de nieuwe wet veranderen. Dat is nodig en zorgt voor een aanzienlijke verbetering.

(Tot) wanneer keert wezenpensioen uit

Het wezenpensioen komt tot uitkering na overlijden van één van beide ouders. De uitkering gaat direct in na het overlijden en wordt uitgekeerd tot de einddatum, zoals in het pensioenreglement is opgenomen.

Als maximale einddatum geldt in de huidige wet het moment waarop de wees de 30-jarige leeftijd bereikt. In veel pensioenregelingen stopt de uitkering vaak eerder. Vaak is dat de 18- of 21-jarige leeftijd, maar wordt de einddatum opgeschoven als de wees nog studeert tot uiterlijk 27 jaar.

De einddatum gaat veranderen en wordt straks in iedere pensioenregeling 25 jaar, ongeacht studie.

Geen studieverklaringen meer

Doordat er een uniforme eindleeftijd komt en ook de voorwaarde van studeren komt te vervallen hoeven wezen straks geen studieverklaringen meer aan te leveren bij de pensioenuitvoerder. Dat is prettig voor degene die de uitkering gaat ontvangen. In de toelichting bij de wet schreef de minister dat het ‘doenvermogen’ van het kind mogelijk tijdelijk verminderd is wanneer één of beide ouders zijn overleden. Het is dan niet wenselijk om allerlei administratieve verplichtingen op te leggen aan die kinderen. Daarnaast scheelt het ook de pensioenuitvoerders veel werk.

De hoogte van het wezenpensioen wordt fors verruimd

Het wezenpensioen is nu maximaal 14% van het maximaal te bereiken ouderdomspensioen. En wanneer beide ouders zijn overleden, mag de uitkering worden verdubbeld.

De maximale hoogte wordt straks 20% van het salaris. Deze verruiming is bewust gekozen omdat in de praktijk gebleken is dat de huidige wezenpensioen niet voldoende zijn om de kosten van opgroeiende en studerende kinderen te dekken.

Aan de hand van een rekenvoorbeeld zal ik laten zien wat de verruiming betekent.

Voorbeeld wezenpensioen

Stel een ouder verdient nu € 50.000,- bruto per jaar. Op basis hiervan kan deze persoon in 40 jaar een maximaal ouderdomspensioen opbouwen van € 24.341,-. Het wezenpensioen is 14% en bedraagt dan € 3.408,- per jaar. Dit bedrag geldt per kind en zal worden uitgekeerd tot de geldende eindleeftijd.

Het maximale wezenpensioen in de nieuwe wet bedraagt straks 20% van het salaris. In dit rekenvoorbeeld is dat een jaarlijkse uitkering van € 10.000,- bruto per kind per jaar.

Wezenpensioen als beide ouders overlijden

Wanneer beide ouders zijn overleden, wordt vaak het wezenpensioen verdubbeld. Dat is ook in de nieuwe wet toegestaan. Het maximale percentage is dan 40%. In mijn voorbeeld dus een wezenpensioen van € 20.000,- per jaar.

Omdat beide ouders zijn overleden, krijgt het kind mogelijk twee wezenpensioenen. Als beide ouders in het voorbeeld € 50.000,- verdienen, krijgt ieder kind dus € 40.000,- bruto per jaar.

Veel pensioenregelingen gaan voor het maximale percentage

De hoogte van het wezenpensioen verschilt per pensioenregeling. Wij zien echter veel pensioenregelingen die kiezen voor een hoog percentage. Een groot aantal pensioenregelingen kiest voor het maximale percentage van 20% per kind.

Teveel wezenpensioen?

Wezenpensioen verzekeren is niet duur. Dus de keuze om te gaan voor een maximale verzekering is snel gemaakt. Maar zoals bij iedere verzekering, is het goed om je af te vragen of het wel nodig is om zoveel te verzekeren.

De kosten van kinderen worden vaak niet volledig gedekt door de huidige wezenpensioenen. Dus meer wezenpensioen is vaak wel gewenst. Maar er is een bovengrens aan wat noodzakelijk is. Als iemand een salaris van € 50.000,- verdient, kost het onderhouden van een kind dan echt € 10.000,- per jaar? En let op, een bruto uitkering aan wezen is vaak netto ongeveer hetzelfde. En als je 3 kinderen hebt, kost het onderhouden van die 3 kinderen dan € 30.000,- netto per jaar? Ik waag het als vader van 3 kinderen te betwijfelen.

Foto: Pixabay – Pexels.com

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *