Pensioeninformatie op de loonstrook verplicht

Per 1 juli 2023 is de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) in werking getreden. Het Nederlandse pensioenstelsel gaat hierdoor komende jaren op de schop. Een van de doelen van het Pensioenakkoord (2019) en de WTP, is het aantal werknemers zonder pensioenopbouw verder terug te dringen. Daarvoor is een aantal maatregelen voorgesteld. Waaronder het periodiek informeren van werknemers over het ontbreken van pensioenopbouw. Oftewel pensioeninformatie op loonstrook verplicht vermelden.

Informatie op loonstrook

In artikel 7:626 BW staat aangegeven waarover een werkgever bij loonbetaling dient te informeren. Bijvoorbeeld over het loonbedrag, de gespecificeerde bedragen waaruit dit is samengesteld en de inhoudingen. Ook dient een werkgever te informeren over de termijn waarover het loon is berekend, de overeengekomen arbeidsduur, of sprake is van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en of sprake is van een oproep overeenkomst.

Deze informatie zal door een werkgever dan worden vermeld op de loonstrook die normaliter maandelijks wordt toegestuurd. Een loonstrook vermeldt vaak ook een inhouding pensioenpremie. Aan de hand waarvan ook kan worden gecontroleerd of wordt deelgenomen aan een pensioenregeling.

Geen pensioenopbouw?

Een van de doelen van het Pensioenakkoord (2019) en de WTP is het verkleinen van de witte vlek. Daarmee wordt bedoeld het verkleinen van de groep werkenden zonder pensioenopbouw. Het aantal werknemers dat op dit moment geen pensioen opbouwt, wordt namelijk te hoog geacht. Ook de Stichting van de Arbeid heeft hiervoor een zogeheten aanvalsplan opgesteld.

In de behandeling van de WTP in de Tweede Kamer, werd nagedacht over hoe de bewustwording van werknemers die geen pensioen opbouwen, kan worden vergroot. Bijvoorbeeld door deze werknemers periodiek te attenderen op het gebrek aan pensioenopbouw. Daarin ligt dan een taak voor werkgever. Daarom werd voorgesteld dit als verplichting in de wet op te nemen. Op grond waarvan de werkgever verplicht wordt op de loonstrook expliciet melding te maken van het gebrek aan pensioenopbouw. Deze verplichting zou dan worden toegevoegd aan het reeds bestaande artikel 7:626 BW.

De achterliggende gedachte is het vergroten van het bewustzijn bij werknemers, zodat werknemers het gesprek met hun werkgever aangaan. En zodat werkgevers mogelijk worden gestimuleerd alsnog een pensioenregeling in de tweede pijler aan te bieden.

Uitvoering en effect

Vooralsnog is de inwerkingtreding van deze bepaling uitgesteld. Waardoor werkgevers op grond van de wet thans nog niet verplicht zijn melding te maken van het ontbreken van pensioenopbouw op de loonstrook. Dit neemt niet weg dat werkgevers hier in de toekomst dan waarschijnlijk alsnog uitvoering aan moeten gaan geven. Wanneer de vermelding op de loonstrook voor werkgevers slechts een administratieve toevoeging is, vraag ik me af of deze verplichting werkgevers gaat stimuleren een eigen pensioenregeling op te zetten.

De vraag die daarbij ook kan worden gesteld is of de vermelding het gewenste bewustzijn bij werknemers creëert. Niet iedere werknemer bekijkt iedere maand zijn/haar loonstrook én zal zich daarbij ook bewust zijn van de vermelding én de gevolgen van het ontbreken van pensioenopbouw. Ook is het dan de vraag of deze vermelding voldoende attendeert op het ontbreken van een pensioenregeling, de eigen verantwoordelijkheid én of dit werknemers dan aanzet tot actie. Naar mijn inschatting is een vermelding op de loonstrook daarvoor onvoldoende. De relevantie van de arbeidsvoorwaarde pensioen wordt in de praktijk door werknemers niet altijd erkend.

Lees ook: Pensioenpremie op de loonstrook

Ondanks dat (nog) geen algehele pensioenplicht bestaat, kan het aanbieden van de arbeidsvoorwaarde pensioen in de huidige krappe arbeidsmarkt interessant zijn. Reden te meer voor een werkgever om hier eens over van gedachten te wisselen.  

Foto: – Pexels.com

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *