Inventariseer de huidige situatie en impact

Alle pensioenregelingen in Nederland moeten worden aangepast aan de nieuwe pensioenwetgeving. Deze nieuwe wet, de Wet Toekomst Pensioenen, afgekort als WTP, is 1 juli 2023 ingegaan en uiterlijk 1 januari 2028 moet ook jullie pensioenregeling zijn aangepast. Inventariseer de huidige situatie en impact, zodat je goed bent voorbereid.

Begin op tijd

1 januari 2028 moet alles klaar zijn! Dat klinkt nog als heel ver weg. Toch is het belangrijk om op tijd te beginnen. Want de impact van de wijziging kan groot zijn. Het raakt jullie pensioen, maar mogelijk ook de andere arbeidsvoorwaarden en het heeft impact op het aantrekken van nieuw personeel. Om alles goed en voldoende aandacht te kunnen geven is het belangrijk om hier ruim de tijd voor te nemen.

Wanneer je pensioen opbouwt bij een pensioenfonds, dan heb je overigens veel minder tijd. Ook dan moet de regeling uiterlijk 1 januari 2028 zijn aangepast. Maar in de wet staat dat jullie op 1 januari 2025 al overeenstemming moeten hebben met de werkgever over de aanpassing! De resterende 3 jaar zijn dan voor het pensioenfonds om de aanpassingen te implementeren.

Lees ook:
3 deadlines voor aanpassing pensioen aan WTP

Stap 1 – Investeer in kennis

De eerste stap is investeren in kennis. Wij adviseren om dit gezamenlijk te doen met alle OR-leden. Het is tenslotte de voltallige OR die straks moet instemmen met de wijziging in de pensioenregeling. Dus begin met kennis vergaren, een projectplan maken, een pensioenadviseur voor de OR inschakelen en een werkgroep samenstellen.

Stap 2 – Inschatting maken van impact

Bij stap 1 krijg je een beeld van waar het naartoe zal gaan met jullie pensioen. De volgende stap is inventariseren waar je nu staat en een inschatting maken van de impact.

De huidige regeling beschrijven

Breng de huidige pensioenregeling in kaart en kijk welke onderdelen moeten worden aangepast en welke onderdelen ongewijzigd kunnen blijven. Dit geeft een goed beeld van de impact van de wijziging. Let hierbij op de volgende punten:

  • soort pensioenregeling, beschikbare premie of middelloon?
  • soorten pensioen, ouderdomspensioen, partner- en wezenpensioen, ANW-hiaat pensioen, WGA-hiaat of -excedent, WIA-excedent. Zijn deze dekkingen allemaal opgenomen in één regeling of in meerdere?
  • financiering van de pensioenregeling en bijdrage van de werknemers

Analyseer de huidige uitvoeringsovereenkomst

Met jullie pensioenuitvoerder is een overeenkomst gesloten. Kijk wanneer de overeenkomst eindigt. Vaak is dat een natuurlijk moment om ook de pensioenregeling aan te passen. Stel, jullie overeenkomst loopt af per 1 januari 2027. Dan is het misschien logisch om ook per die datum over te stappen naar een regeling volgende de WTP en niet te wachten tot 1 januari 2028.

Wat zijn de wettelijke deadlines

Zoals hiervoor al opgemerkt, het maakt uit waar jullie pensioenregeling nu is ondergebracht voor de deadlines. Wanneer je bij een pensioenfonds zit moet je eerder klaar zijn dan wanneer je bij een verzekeringsmaatschappij of PPI zit.

Toewerken naar de volgende stap

Op basis van de informatie in deze stap ‘Inventariseer de huidige situatie en impact’ kan een concreet plan van aanpak worden opgesteld, inclusief deadlines. De volgende stap gaat over de keuze tussen een solidaire of een flexibele premieregeling.

Foto: – Pexels.com

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *