Een verlaagde franchise maakt je pensioenregeling een stuk eerlijker!

Over het eerste deel van het salaris wordt geen pensioen opgebouwd. Het deel waar je geen pensioen over opbouwt noemen we de franchise. Het is wettelijk verplicht om hier rekening mee te houden. Er geldt een wettelijk minimale franchise van € 17.545,- (cijfer 2024). Maar het is onder voorwaarden toegestaan om een lagere franchise te hanteren. En het gebruik van een verlaagde franchise maakt je pensioenregeling eerlijker!

Minimale franchise bij maximale opbouw

De maximale pensioenpremie bedraagt in het nieuwe pensioenstelsel 30%. Wanneer je de maximale premie hanteert, dien je ook te rekenen met de minimale franchise van € 17.545,-.

Lagere franchise bij lagere premie

Wanneer de premie lager is dan 27,216% mag je een franchise gebruiken van € 14.009,-. Bij een premie tussen de 27,216% en 28,608% is de minimale franchise 15.816,-.

Ook wanneer je gebruik maakt van het overgangsregime en een staffel hanteert, mag je onder voorwaarden deze lagere franchises gebruiken. Wanneer je een zogenoemde 4% of 3% staffel gebruikt, mag je de franchise van € 14.009,- hanteren.

Lees ook:
De franchise bij pensioen – alles wat je moet weten

Waarom is een verlaagde franchise eerlijker?

Een verlaagde franchise zorgt ervoor dat werknemers met een lager salaris meer profiteren. Ik zal dat toelichten aan de hand van een voorbeeld.

Een werkgever heeft twee werknemers. Werknemer A heeft een salaris van € 25.000,-. Werknemer B een salaris van € 100.000,-. Het budget voor de pensioenregeling is 20.000,-. Bij een franchise van € 17.545,- bedraagt de premie 22,24%. Werknemer A krijgt dan een premie van € 1.658,- en werknemer B een premie van € 18.342,-.

Werknemer B verdient 4 keer zoveel als werknemer A, maar krijgt 11 keer zoveel premie!

Verlaag je de franchise naar € 14.009,- dan is de premie bij een budget van € 20.000,- 20,62%. Werknemer A krijgt dan een premie van € 2.267,- en werknemer B een premie van € 17.733,-.

Door een verlaagde franchise verschuif je de pensioenpremie dus van de hoger betaalden naar de lager betaalden. Werknemer B krijgt nu niet 11, maar 8 keer zoveel premie als werknemer A.

Foto: Andrea Piacquadio – Pexels.com

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *