AOW-franchise pensioen voor 2024 is bekend en meer nieuwe bedragen

De AOW-franchise voor 2024 is bekend. De minimale AOW-franchise voor 2024 is € 17.545,-. Het maximum pensioengevend loon bedraagt € 137.800,-

De AOW-franchises veranderen ieder jaar, dus ook in 2024. Naast de minimale franchise zoals hierboven vermeld gelden er nog een aantal franchises. In deze blog vind je de belangrijkste franchise bedragen voor 2024. Ook geldt er een maximum pensioengevend loon, dat ook verandert in 2024.

AOW-franchise 2024

De minimale AOW-franchise voor 2024 bedraagt € 17.545,-

Deze franchise is afgeleid van de zelfstandige AOW in de verhouding 100/75. Deze franchise is gangbaar voor beschikbare premieregelingen en middelloonregelingen.

De minimale AOW-franchise voor eindloonregelingen in 2024 bedraagt € 19.853,-

Deze franchise is afgeleid van de zelfstandige AOW in de verhouding 100/66,28. Er zijn op dit moment nog nauwelijks eindloonregelingen. Toch kom je deze franchise nog wel tegen. Met name bij de berekening van partner- en wezenpensioenen.

Er zijn ook pensioenregelingen waarbij de franchise wordt afgeleid van de zelfstandige AOW in de verhouding 100/70. De franchise op basis van 100/70 bedraagt in 2024 € 18.798,-

Verlaagde AOW-franchise 2024

Het is ook toegestaan om te werken met een verlaagde franchise. Dat mag bij een pensioenregeling met een lagere opbouw.

Bij een gelijkblijvende beschikbare premie tot 27,216% bedraagt de franchise € 14.009,-. Voor reeds bestaande middelloonregeling geldt deze franchise bij een opbouwpercentage tot 1,701%.

Bij een gelijkblijvende beschikbare premie tussen 27,216% en 28,608% bedraagt de franchise € 15.816,-. Voor reeds bestaande middelloonregeling geldt deze franchise bij een opbouwpercentage tussen 1,701% en 1,788%.

Lees ook:
Wat is de AOW-franchise bij pensioen

Maximum pensioengevend loon 2024

Het maximum pensioengevend loon 2024 bedraagt € 137.800,-. Het is niet toegestaan om over een loon hoger dan het maximum pensioengevend loon pensioen op te bouwen in een (bruto) pensioenregeling. Boven dit loon mag wel pensioen worden opgebouwd in een netto pensioenregeling.

Aanpassing pensioenopbouw

Door de aanpassing van de AOW-franchise en het maximum pensioengevend loon per 1 januari 2024 verandert de pensioenopbouw. Meestal verandert ook het loon per 1 januari, dus dat wordt dan vaak gecombineerd. Geldt in jullie pensioenregeling een andere peildatum, dan zal nu de opbouw iets verlaagd worden en bij een salarisverhoging op de peildatum neemt de opbouw weer toe. Voor de aanpassing van de franchise en het maximum loon hoef je geen actie te ondernemen. Dat regelt je pensioenuitvoerder.

Aanpassing werknemersbijdrage

Veel werknemers betalen een bijdrage aan de pensioenregeling. Door de wijziging in de franchise verandert deze ook. Pas dus op tijd je loonadministratie aan.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *