Speelt duurzaamheid een rol in de keuze voor de pensioenregeling?

Pensioengeld wordt belegd. Het doel van die beleggingen is om rendement te maken. Hoe meer rendement, hoe hoger de pensioenpot, en dus hoe hoger het pensioen. Pensioenuitvoerders beleggen in verschillende categorieën, zoals aandelen, vastgoed, grondstoffen en obligaties. Rendement is dus een belangrijk doel. Maar in welke mate speelt duurzaamheid hierin een rol? En hoe belangrijk is die voor jullie? In welke mate houd je rekening met duurzaamheid als je nadenkt over jullie pensioenregeling?

Rendement is belangrijk

Rendement is een belangrijke factor en wordt nog wel eens onderschat. Om te laten zien hoe groot het effect van rendement is heb ik een eenvoudig voorbeeld.

Een werknemer investeert van 18 tot 30 jaar € 1.000,- per jaar in pensioen en van 30 tot de pensioendatum van 68 jaar niets meer. Een andere werknemer investeert tussen 18 en 30 jaar niets en van 30 tot 68 jaar € 1.000,- per jaar. De eerste stort dus € 12.000,- in totaal. De tweede stort € 38.000,-. Wie heeft meer geld op de pensioendatum, uitgaande van 6% rendement? Dat is dus de eerste persoon.

Logisch dus dat bij het maken van de keuze voor een pensioenuitvoerder rendement een heel belangrijke rol speelt. Het enige dat je nooit weet is wat het rendement in de toekomst gaat zijn.

Kosten hebben ook invloed

Kosten hebben ook invloed op het uiteindelijke pensioen. Hoe meer beleggingskosten, vaak onderscheiden in beheerskosten en fondskosten, hoe minder je overhoudt van je rendement en dus hoe lager het pensioen uiteindelijk uit zal vallen. In tegenstelling tot rendement zijn kosten vaak redelijk goed te voorspellen en staan deels zelfs vast. Aandacht voor (lage) kosten is dan ook begrijpelijk.

Duurzaamheid in de pensioenregeling

Pensioen voor werknemers is lange termijn. Voor een oudere werknemer die bijna met pensioen gaat, is de levensverwachting al snel nog 20 tot 25 jaar. Voor een net beginnende werknemer is de levensverwachting 60 tot 70 jaar!

De vraag die iedereen zich daarbij kan stellen is hoe belangrijk het is om te investeren met het oog op de lange periode die voor je ligt. Dan heb ik het niet over rendement, maar over duurzaamheid. Wil je er alleen voor zorgen dat er voldoende geld is voor in de toekomst van je werknemers? Of wil je ook bijdragen aan die toekomst. Wil je mede met het pensioengeld keuzes maken die impact hebben op die toekomst?

Neem duurzaamheid in de pensioenregeling mee in pensioenadvies

Duurzaamheid in de pensioenregeling is een belangrijk thema. Maar welke keuze je daar in maakt, verschilt per persoon en per bedrijf. Het is daarom ook goed dat dit altijd een plek krijgt in een pensioenadvies. Daarbij kun je als werkgever aangeven wat voor jullie belangrijk is. En op basis van die keuzes kan er een passend product bij een passende uitvoerder worden gekozen.

De AFM, die toezicht houdt op pensioenadviseurs, wil dat duurzaamheid een verplicht onderdeel wordt in pensioenadvies. Op dit moment is dat nog niet het geval, maar zij hebben het ministerie verzocht om de wet op dit punt aan te passen.

Foto: Los Muertos Crew – Pexels.com

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *