Bepaal de juiste flatrate; welke keuzes zijn er?

Uiterlijk 1 januari 2028 moeten alle pensioenregelingen aangepast zijn aan de nieuwe pensioenwet. Wanneer de pensioenregeling bij een pensioenfonds is ondergebracht moet uiterlijk 31 december 2024 het transitieplan gereed zijn. Voor alle andere pensioenregelingen geldt 30 september 2027 als uiterste datum. In deze blog lees je alles over het bepalen van de flatrate. Dit is stap 5 in het ‘10-stappenplan WTP’. Bepaal de juiste flatrate; welke keuzes zijn er?

Wat is stap 1 tot en met 4 ook alweer?

De eerste stap van het ‘10-stappenplan WTP’ is investeren in kennis. Stap 2 is inventariseren waar je nu staat (link opnemen). Wanneer je als voltallige OR voldoende kennis hebt en een duidelijk beeld van waar jullie staan en wat de impact zal zijn van de aanpassing kun je inhoudelijk aan de slag met het maken van keuzes. De eerste keuze daarna is de keuze uit een solidaire of flexibele premieregeling. Vervolgens bij stap 4 de vraag of de opgebouwde pensioen wel of niet worden ingevaren.

Flatrate premie bepalen

Alle pensioenregelingen worden gebaseerd op beschikbare premie. De premie die vervolgens wordt toegezegd is een leeftijdsonafhankelijke premie. De hoogte is een vast percentage van de pensioengrondslag. Het percentage is dus voor iedereen binnen de pensioenregeling gelijk. De maximale flatrate is 30% van de pensioengrondslag.

De hoogte van de flatrate kan op verschillende manieren worden bepaald.

Kostenneutrale flatrate

Een logische eerste benadering is om een kostenneutrale flatrate te bepalen. Hoeveel kost de pensioenregeling nu en dat budget vervolgens vertalen naar een flatrate. Daarbij zijn er meerdere varianten. Een van de opties is kostenneutraal op basis van nu. Maar je kunt er ook voor kiezen om uit te gaan van kostenneutraliteit voor meerdere jaren.

Ambitieniveau

Een tweede benadering is om te bepalen wat het ambitieniveau is in de pensioenregeling en daar een flatrate bij te berekenen. Je kunt bijvoorbeeld aansluiten bij het ambitieniveau van de huidige regeling. Belangrijk bij het bepalen van een ambitie voor een flatrate is het startmoment van deelname. Een start op latere leeftijd vraagt een hogere flatrate bij dezelfde ambitie dan een start op jongere leeftijd.

Benchmark

Je kunt ook kiezen voor een flatrate op basis van een benchmark. Het vergelijken van de arbeidsvoorwaarde pensioen wordt op dit moment nog niet vaak gedaan door werknemers. Wij denken dat dit binnen het nieuwe pensioenstelsel zal veranderen. Het vergelijken van pensioenregelingen wordt namelijk een stuk eenvoudiger. Wanneer je de flatrate vergelijkt, dan weet je al voor 90% hoe goed een pensioenregeling is.

Werknemersbijdrage

De meeste pensioenregelingen worden door werkgever en werknemers samen betaald. Dus naast de hoogte van de flatrate is het ook belangrijk om vast te stellen welk deel van die flatrate door werknemers zullen worden betaald.

Foto: – Goumbik – Pexels.com

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *