Pensioentrainingen voor OR en HR, bij jou in de buurt!

Dat is handig en makkelijk. Binnen een paar uur bereiden wij jullie voor op de komst van het nieuwe pensioenstelsel. Volg een van onze pensioentrainingen WTP voor OR en HR bij jou in de buurt.

Goede voorbereiding is het halve werk

Het nieuwe pensioenstelsel komt eraan en dat betekent dat alle pensioenregelingen in Nederland moeten veranderen. In geval van wijzigingen aan de pensioenregeling moet de ondernemingsraad erbij worden betrokken, want zij hebben instemmingsrecht. Het is belangrijk om je goed te laten informeren welke veranderingen jullie kunnen verwachten met de Wet Toekomst Pensioenen (WTP). Wat gaat er veranderen, wanneer en wat kun je en moet je doen. Dat ga je leren in de pensioentraining.

De training is met name bedoeld voor bedrijven die zelf de wijzigingen moeten doorvoeren. Wanneer jullie verplicht zijn aangesloten bij een pensioenfonds voor een bedrijfstak hoef je als OR niet in te stemmen met de wijzigingen. Dan bepalen de werkgeversorganisaties en vakbonden de inhoud van de nieuwe regeling.

Samen leer je meer als OR en HR

Wij nodigen leden van de ondernemingsraad uit om samen met de HR-functionaris naar de pensioentraining te komen. Bij een ingrijpende wijziging in het pensioen van alle collega’s ga je natuurlijk niet over één nacht ijs. Dit vergt een consciëntieuze en systematische benadering. Wanneer je als OR en HR vertrekt vanuit hetzelfde kennisniveau komt dat het proces alleen maar ten goede.

Wanneer dit in goede harmonie gaat, zullen jullie waarschijnlijk sneller tot overeenstemming komen. Dit komt ten goede aan de investering, efficiëntie en het algemene vertrouwen, omdat de betrokkenheid groter is door het gezamenlijke belang.

Volg een pensioentraining bij jou in de buurt

Wij geven pensioentrainingen op vijf verschillende locaties in het land. De locaties zijn Eindhoven, Rotterdam, Utrecht en Zwolle. We starten om 13.30 uur en de training duurt tot ongeveer 17.00 uur met een korte pauze tussendoor.

Jan van Harten, pensioenadviseur, gaat jullie binnen 3 uur alle ins en outs vertellen, zodat jullie na de training een plan van aanpak kunnen maken. Jan heeft ervaring met het adviseren en trainen van zowel OR als HR. Hij zal jullie niet alleen alle ins- en outs van de nieuwe wet vertellen, maar ook veel praktijkvoorbeelden geven.

De pensioentraining is gratis, dus meld snel aan voor een van de trainingen bij jou in de buurt. En vergeet niet dit bericht door te sturen naar je mede OR-leden en HR-functionaris.
P.S. om een goede samenstelling te creëren in de zaal kunnen maximaal 5 afgevaardigden van één OR inschrijven.


Aanmelden

11 juni – Zwolle

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *