Pensioencommunicatie en 1 op 1 advies

Een belangrijk onderdeel van pensioencommunicatie is 1 op 1 advies. Hierbij wordt de werknemer volledig geïnformeerd over de pensioenregeling en krijgt inzicht in de persoonlijke situatie na pensionering. En dat niet alleen van de werknemer zelf, maar indien gewenst ook van de partner.

Bij een 1 op 1 advies maken de pensioenadviseurs van &Gommer Pensions Group een uitgebreide analyse van de financiële situatie. Daarbij houden zij niet alleen rekening met het eigen pensioen, maar ook met de AOW, inclusief het pensioen van de partner. Dat wordt zowel bruto als netto berekend.

Hoe werkt het 1 op 1 advies

Het 1 op 1 advies wordt altijd georganiseerd door de werkgever. In overleg plannen wij een dag(deel) in, waar werknemers voor kunnen aanmelden.

Het gesprek kan bij jullie op kantoor plaatsvinden. Wij plannen dan meerdere gesprekken tijdens een dag(deel). Het is ook mogelijk om de gesprekken online te laten plaatsvinden.

De betreffende werknemers krijgen vooraf een lijst met benodigde gegevens. Deze gegevens neemt de werknemer mee naar het gesprek. Indien het gesprek online zal plaatsvinden, dienen de gegevens vooraf te worden opgestuurd. Tijdens het gesprek wordt dan direct een berekening gemaakt.

Voorbereiding 1 op 1 gesprek

De benodigde gegevens voor het gesprek zijn:

 • Recente loonstrook
 • Meest recente Uniforme pensioenoverzicht (UPO)
 • Kopie polis van lijfrenteverzekeringen en opgave van de actuele waarde
 • Download je pensioenoverzicht in PDF van de website www.mijnpensioenoverzicht.nl (inloggen met DigiD)
 • Download ook het pensioenoverzicht in PDF van partner van www.mijnpensioenoverzicht.nl

Pensioencommunicatie: het 1 op 1 gesprek

Tijdens het gesprek zullen de volgende onderwerpen aan bod komen:

 1. Korte uitleg van hoe het gesprek zal gaan
 2. Inventarisatie van eventuele vragen
 3. Korte uitleg van huidige pensioenregeling en doornemen financiële situatie na pensionering op basis van een korte doorrekening van aangeleverde informatie
 4. Uiteenzetting van keuzes op pensioendatum
 5. Na afloop krijgt de werknemer een korte schets van de pensioensituatie na pensionering via de mail

Dit krijg je allemaal

Een werknemer krijgt van ons een gesprek, een samenvatting van de berekening met eenvoudige grafieken en alle getallen overzichtelijk in een tabel.

 • 1 op 1 gesprek met een pensioenadviseur
 • Samenvatting per e-mail van pensioensituatie na pensionering met samenvatting berekening en overzichtelijke grafieken
 • Prijsindicatie: afhankelijk van de exacte wensen, vanaf € 249,- per gesprek