Ondersteuning OR

De ondernemingsraad (OR) is de primaire gesprekspartner voor de werkgever ook als het gaat over het pensioen. De werkgever heeft ook de instemming van de OR nodig bij het wijzigen van de pensioenregeling. En als OR heb je recht op ondersteuning door een deskundige.

Pensioenregeling

Een nieuwe pensioenregeling of het wijzigen van een pensioenregeling gaat niet over één nacht ijs. De werkgever gaat ermee aan de slag en zal een voorstel voorleggen bij de OR. Pensioen is een onderwerp waar niet iedereen verstand van heeft en is voor een ondernemingsraad ook geen dagelijkse kost. Als OR mag je een externe partij inschakelen om je te laten ondersteunen bij wijzigingen aan de pensioenregeling. De pensioenadviseurs van &Gommer Pensions Group hebben jarenlange ervaring in het begeleiden, adviseren en het geven van ondersteuning aan ondernemingsraden. Denk hierbij aan het inregelen van de pensioenregeling, second opinion en ook gespreksondersteuning.

Wet Toekomst Pensioenen

Met de Wet Toekomst Pensioenen gaat er veel veranderen en wil je natuurlijk de beste deal sluiten. Bij wijzigingen van de pensioenregeling heb je als OR instemmingsrecht.

Maar hoe ziet die beste deal eruit? Er komt nogal wat bij kijken en pensioen is een expertise die binnen de ondernemingsraad vaak niet (voldoende) aanwezig is. Maar het gaat om veel geld, jouw geld en dat van je collega’s, dus belangrijk is het zeker!

De beste deal

De pensioenadviseurs van &Gommer Pensions Group zijn inhoudelijk specialisten, maar ook experts op gebied van onderhandelingen voeren aan de bestuurstafel. Zij zijn onafhankelijk en zien pensioen als een gezamenlijk belang voor werkgever en werknemer en zetten zich in voor het meest optimale resultaat. Zij kennen de klappen van de zweep en staan de OR bij of nemen de onderhandelingen voor hun rekening!

Ondersteuning OR

De pensioenadviseurs van &Gommer Pensions Group adviseren, begeleiden en ondersteunen inmiddels vele OR-en. Dit doen zij pragmatisch, deskundig en ‘in de lijn’ met de manier hoe je binnen het bedrijf met elkaar omgaat. Ook de communicatie met de ‘achterban’ wordt geregeld door de pensioenadviseur als dit gewenst is.

Pensioen wordt gezien als een gezamenlijk belang voor werkgever en werknemer en daarbij zullen de pensioenadviseurs zich inzetten voor het meest optimale resultaat voor alle partijen. 

Meer weten?

De pensioenadviseurs van &Gommer Pensions Group vertellen je graag meer over de mogelijkheden. Neem contact op via onderstaande button.