Nieuwe pensioenregeling

Er komt veel bij kijken wanneer je aan de slag gaat met een collectieve pensioenregeling. Kleine details kunnen grote gevolgen hebben. De pensioenadviseurs van &Gommer Pensions Group kennen de pensioenmarkt, zijn op de hoogte van de pensioenwetgeving en staan dagelijks in de pensioenpraktijk. Zij adviseren werkgevers die een collectieve pensioenregeling willen starten.

Wat is een collectieve pensioenregeling

Het is een pensioenregeling voor een groep werknemers. Pensioen is een aanvulling op de pensioenuitkering van de overheid, de AOW. Pensioen wordt ook wel uitgesteld salaris genoemd. Een deel van het salaris betaal je maandelijks uit aan de werknemers. Een ander deel, het pensioen, betaal je aan een pensioenuitvoerder. Dit deel wordt op een later moment uitbetaald aan de werknemer.

Als werkgever betaal je de premies voor de pensioenregeling aan de pensioenuitvoerder. Een deel van deze premies mag je inhouden op het salaris van de werknemers. Hoeveel dat precies is, spreek je in onderling overleg af.

De voordelen

De premie die je betaalt voor de collectieve pensioenregeling is fiscaal aftrekbaar. De pensioenuitkering die de werknemers na pensionering krijgen, is wel belast. Maar vaak betaalt een werknemer na pensionering een lager belastingtarief. Dit kan dus een flink voordeel opleveren.

Een collectieve pensioenregeling biedt veel gemak voor werknemers en is vaak een stuk goedkoper in vergelijking met het zelf regelen.

Wist je overigens dat de overheid een campagne is gestart om werknemers meer te wijzen op de risico’s van geen of een matige pensioenregeling? Bedrijven die geen pensioenregeling hebben, noemen we de witte vlek. Bedrijven die een matige pensioenregeling hebben, noemen we de grijze vlek. De komende jaren gaat de overheid hier veel aandacht aan besteden.

Pensioenadvies

Wanneer je een collectieve pensioenregeling wilt starten, dan is het belangrijk dat de regeling aansluit bij jullie wensen en doelen. Daarbij moet ook worden gekeken naar de mate van risico dat wordt gelopen. Pensioen opbouwen kent risico’s. De mate van risico bepaal jij als werkgever zelf. En uiteraard moet de pensioenregeling betaalbaar zijn en blijven.

Om de regeling helemaal te laten aansluiten op jullie wensen, doelen, risicobereidheid en betaalbaarheid, doorloop je een pensioenadviestraject dat bestaat uit 5 stappen.

Het 5-stappenplan

Dit is het 5-stappenplan dat gevolgd wordt om samen met jullie toe te werken naar een nieuwe pensioenregeling.

 1. Inventariseren
  Jullie wensen, doelstellingen en risicobereidheid worden vertaald in een passend risico- en klantprofiel.
 2. Analyse
  We rekenen de pensioenlasten voor je door en toetsen onder andere de betaalbaarheid. Vervolgens zoeken wij de beste verzekeringsoplossingen die het meest aansluiten bij jullie wensen en doelstellingen.
 3. Advisering
  Daarna adviseren wij je de regeling die het beste past bij jullie bedrijf en het beste bijbehorende product van de best passende pensioenuitvoerder. Op basis van ons advies, nemen jullie vervolgens een beslissing.
 4. Bemiddeling
  Op basis van de definitieve keuze verwerken wij dit, zetten wij de pensioenuitvoerder aan het werk om de juridische documenten op te stellen en de pensioenregeling te implementeren. Dit hele proces bewaken en controleren wij.
 5. Nazorg & Beheer
  Het is belangrijk dat de collectieve pensioenregeling, nadat die is ingevoerd, actueel blijft. Regelmatig wijzigt er iets in de wetgeving of worden pensioenproducten aangepast. Wij monitoren dat voor jullie en trekken aan de bel als er iets moet worden aangepast.