BPF-check

Valt jullie bedrijf onder een verplicht gesteld pensioenfonds? Hoe krijg je daar zekerheid over? Of moet je weg bij het fonds waar je zit. Misschien moeten jullie je juist aansluiten bij een pensioenfonds of overstappen naar een ander pensioenfonds. Regelmatig een BPF-check uit voeren is dan ook geen overbodige luxe.

Verplicht gestelde pensioenfondsen

In Nederland zijn veel werkgevers verplicht aangesloten bij een pensioenfonds. Een paar voorbeelden zijn het BPF Bouw voor bedrijven die werkzaam zijn in de bouw, PMT voor bedrijven in de techniek, BPF Schoonmaak voor schoonmaakbedrijven. Er zijn meer dan 50 verplichte pensioenfondsen. De verplichtstelling is bij wet geregeld!

Onder welk pensioenfonds je valt, hangt af van de feitelijke werkzaamheden die jullie uitvoeren. En wijzigt er iets in de werkzaamheden, dan kan het zomaar zijn dat dit gevolgen heeft voor de verplichte aansluiting.

Wie is verantwoordelijk?

Als werkgever ga je er misschien vanuit dat je salarisadministrateur of accountant dit regelmatig toetst. Echter, dit behoort niet tot hun dagelijks werk. Het is en blijft de verantwoordelijkheid van de werkgever zelf. Een regelmatige toetsing van een verplichtstelling bij een pensioenfonds is zeker aan te raden. Bij een wijziging van bedrijfsactiviteiten of een verandering in het aanbod van producten en/of diensten kan de situatie opeens anders zijn.

Wat als je verkeerd zit?

Pensioenfondsen hebben het recht om een bedrijf op een later moment alsnog met terugwerkende kracht aan te sluiten. En met terugwerkende kracht premies in rekening te brengen.

Je wilt dit natuurlijk voorkomen en zorgen dat je niet wordt geconfronteerd dubbele pensioenlasten.

Doe een BPF-check?

Wil jij weten of jullie bedrijf bij de juiste pensioenuitvoerder zit? Kies dan voor een BPF-check. Deze check wordt uitgevoerd door een van de pensioenadviseurs van &Gommer Pensions Group. Je kunt kiezen uit een quickscan of een fullscan.

Bij een QuickScan BPF-check wordt je gescreend op hoofdlijnen en resulteert dit in een kleurcode.
Rood: verplichte aansluiting bij een BPF is aan de orde
Oranje: verplichte aansluiting bij een BPF ligt op de loer
Groen: je hoeft je niet verplicht aan te sluiten bij een BPF

  • Telefonische intake
  • Quickscan
  • Korte en bondige schriftelijke rapportage
  • € 299,- per onderneming

Of je laat een FullScan BPF-check uitvoeren, waarbij er dieper op de materie wordt ingaan. Aan de hand van aangeleverde documenten en je volledige werknemersbestand wordt er getoetst en vervolgens worden de resultaten in een handzame rapportage verwerkt, zodat jij als werkgever kunt aantonen dat je aan je verplichting hebt voldaan.

  • Telefonische intake
  • Uitgebreid onderzoek
  • Schriftelijk uitgebreid rapport
  • € 899,- per onderneming

Hoe gaat een BPF-check in zijn werk

We nemen eerst telefonisch contact op om een goed beeld te krijgen van de situatie van jouw bedrijf. Na het gesprek sturen we een lijst met documenten die we nodig hebben om de BPF-check uit te voeren. Daarna gaan de pensioenadviseurs aan de slag. Afhankelijk van de keuze ontvang je daarna kort en bondig de resultaten per mail of een uitgebreide rapportage.